Pasaulis skaičiuoja milijardus metų. Iš pradžių Žemė buvo negyvenama planeta, tačiau ilgainiui čia formavosi paviršius, keitėsi klimato sąlygos. Per tūkstančius metų pradėjo vystytis pirmoji gyvybė. Tai buvo bestuburiai gyvūnai, kurie gyveno vandenyje. Vėliau jie tobulėjo, atsirado gyvybė sausumoje. Formavosi gamta, aplinka, augmenija. Viskas vyko palaipsniui. Atsiradusi gyvybė itin evoliucionavo. Žemėje apsigyveno dinozaurai, išsivystė daugybė gyvybės formų. Atsirado pirmieji primatai panašūs į žmogų. Po truputį pradėjo kurtis civilizacija. Viskas keitėsi ir tobulėjo. Tam prireikė daugybės metų. Ilgainiui primatai tapo homo sapiens – protingu žmogumi, kuris pradėjo kurti, civilizuotai gyventi. Atsiradusios civilizacijos buvo skirtingos visame pasaulyje, tiek rytuose, tiek vakaruose ir t.t. Žmonės kūrė sau aplinką, statė gyvenvietes, ūkininkavo. Visi norėjo plėstis, daugiau žemės. Atsirado karai, žmonės pradėjo kariauti ne tik dėl žemių, bet ir dėl įvairių kitų priežasčių. Nukariautos tautos buvo pavergiamos, o joms peršamos naujos tradicijos, papročiai. Pasaulį valdė karaliai, imperatoriai, karžygiai. Šiandien gyvename dvidešimt pirmame amžiuje. Pasaulis yra visiškai kitoks nei prieš tūkstančius ar milijonus metų. Visgi iš kur sužinome apie praeitį, kas ir kaip buvo anksčiau? Atsakymas yra archeologija. Ji prasideda nuo paprastų dalykų, – kasinėjimų. Pradedant kasinėjimus itin svarbus viršutinio sluoksnio nuėmimas.

Iki šių dienų žmonės atlieka įvairius kasinėjimus, tyrimus ir t.t. Visi nori kuo daugiau sužinoti apie mūsų praeitį, protėvius, kaip jie gyveno, su kuo kariavo. Yra išlikusių daugybė apie tai liudijančių daiktų. Svarbią informaciją skelbia rašytiniai šaltiniai, tačiau raštas atsirado gerokai vėliau, negu pirmosios civilizacijos. Apie jas sužinome iš kasinėjimų. Žemės glūdumoje slypi nenusakomos vertės „turtai“, kurie atskleidžia smulkiausias subtilybes apie mus, apie kitas tautas ir pan. Archeologija ir kasinėjimai yra labai atsakingas mokslas bei darbas. Atliekant kasinėjimus, viskas vyksta itin lėtai. Visų pirma vyksta viršutinio sluoksnio nuėmimas. Toliau po truputį atsargiai kasama gilyn, nenorint nepažeisti slypinčių radinių. Aptikti radiniai kruopščiai atkasami, ištraukiami ir tyrinėjami. Iš jų galime sužinoti daugybė naudingos informacijos.

Kalbant apie archeologiją bei kasinėjimus, susiduriama su įvairiais sunkumais. Dažnai visus darbus sulėtina sudėtingas gruntas ir viskas kas slypi po žeme, pavyzdžiui molis su skalda. Tokiu atveju visi darbai trunka daug ilgiau ir viskas vyksta sudėtingiau, tačiau kasinėjimai ties tuo nesustoja ir darbai vyksta toliau. Žmogus yra smalsus sutvėrimas, todėl siekdamas žinių ir atsakymų į klausimus, niekuomet nepasiduoda bei siekia savo tikslo.